Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Genetik Bölümü
 • Bağlantılı Yazılar

  10 | Vehim

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Genetik ve Biyomühendislik Bölümü lisans programı, Genetik bilimini Biyomühendislik metodları ile birleştiren özgün görüşü ile, öğrencilere iş hayatı için değerli beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Lisans ders programında Gen, Protein, Doku Mühendisliği ve temel Biyomühendislik eğitimi ile öğrencileri Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyobilişim, Protein Kimyası ve Protein Mühendisliği, Kök Hücresi Araştırmaları ve Biyomühendislik gibi alanlarda lisansüstü çalışmalara yönlendirmeyi hedeflemektedir.

  Genetik ve Biyomühendislik Bölümü mezunlarının, akademi, sanayi (ilaç, tarım, gıda, biyomedikal vb), klinik tıp ve tanı merkezleri, adli tıp, kamu kuruluşları ile uluslararası Araştırma Merkezleri ve laboratuvarlarında kolaylıkla iş bulmaları beklenmektedir. Piyasada IVF klinikleri, Tüp Bebek Merkezleri ve uluslararası Biyoteknoloji ve Biyomedikal şirketlerinin Türkiye temsilciliklerinde Moleküler Biyoloji ve Genetik mühendislerine yönelik yoğun bir talep bulunmaktadır.

  Programdan mezun olabilmek için toplam 148 kredilik 49 ders ve 30 günlük bir staj gerekmektedir.
  Bitkilerde ve hayvanlarda soy çekimi denen olayi inceleyen biyoloji şubesi. Bu bilim kolu, ayni soya bağli fertlerin özelliklerini incelemek yolu ile ana ve baba soylarinda meydana gelen ayriliklari ve benzeyişleri tespit etmeğe çalişir. Genetik hemen hemen bu yüzyil bilimidir. avustralyali botanikçi mendel (1822- 1884) ürettiği bitkiler üzerinde kalitim bakimindan yaptiği gözlemleri sonucu, kendi adi ile anilan soyçekiminde nöbetleşe kanununu bulmuştur. Bu kanunu ile mendel, ana ve babadaki bir kisim özelliklerin bazi defa doğrudan doğruya evlâtta görülmeyip torunlarda meydana çiktiğim açiklamaktadir.
  Genetik (Yunancadan genno γεννώ=doğurmak) veya kalıtım bilimi biyolojinin bir dalı olup, canlı organizmalardaki kalıtım ve çeşitliliğin bilimidir. Bir başka deyişle, gen adı verilen özel bir molekül türünden ayrılmaz kimyasal fonksiyonları inceleyen ya da canlı organizmaların bütün özelliklerinin eski kuşaktan yenisine nasıl geçtiğini inceleyen bilim dalıdır.

  Genetik bilimi 20. yüzyılın ilk yarısında bilim insanları arasında heyecan ve merak uyandırmışsa da, asıl etkisini ikinci elli yılda DNA'nın moleküler yapısının keşfedilmesiyle göstermiştir. Bir anda bilimcilerin göz bebeği haline gelen genetik 1980'li yıllara gelindiğinde, "gelecek yüzyılın bilimi" olarak nitelendirilmiştir. 1990'lı yıllara gelindiğinde, yıllardır bilim insanlarının hayallerini süsleyen insan DNA diziliminin haritasının çıkarılma fikri için ilk kez somut bir adım atılmıştır. Uluslararası bir şirketler birliği anlaşmasıyla İnsan Genom Projesi başlatılmıştır. Tarihin en önemli bilimsel gelişmelerinden biri olarak kabul edilen söz konusu ‘harita’ sayesinde, hem ölümcül hastalıkları önceden teşhis ederek önleme, hem de kişiye özel ilaç ve tedavi yöntemlerinin geliştirilebilmesi yolunda çok önemli katkılar sağlanmıştır. Bugün, genetik bilimi sayesinde birçok hastalığın erken teşhisinin mümkün olabilmesinin yanısıra, tedavi yöntemlerinin gelişiminde de oldukça yararlı olmaktadır.

  Anlaşıldığına göre, karakteristik özelliklerin kalıtsal bilgisi, tarımda bitkilerin ıslahı, hayvancılıkta hayvanların elenerek çoğaltılması amacıyla da olsa, tarih-öncesi zamanlardan beri kullanılagelmiştir. Bununla birlikte, kalıtımsal aktarım mekanizmalarını anlamaya çalışan modern genetik bilimi ancak 19.yy.’ın ortalarında Gregor Mendel’in çalışmasıyla başlamıştır.[4] Kalıtımın fiziksel temelini bilemediyse de, Mendel bu aktarımın esas olarak, ayrık bir süreç olduğunu gözlemlemişti; bu süreçte özelliklerin bağımsız bir tarzda (günümüzde genler dediğimiz temel kalıtım birimleriyle) miras kalması sözkonusuydu.

  Kaynakça:
  Kalıtım Bilimi. Tdk Güncel Türkçe Sözlük. Url Erişim Tarihi: 30 Mayıs 2008.
  Griffiths Et Al. (2000), Chapter 1 (Genetics And The Organism): Introduction
  Hartl D, Jones E (2005)

  Genetik Bölümü

  Programın Amacı: Moleküler biyoloji ve genetik programının amacı, genetik ve biyoteknoloji alanında eğitim ve araştırma yapmaktır.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Moleküler biyoloji ve genetik programında biyoloji, kimya, matematik, ve bilgisayardan başka elektrik ve manyetizma, mikrobiyoloji, fizyoloji, gen moleküler biyolojisi gen mühendisliği uygulamaları gibi dersler okutulmakta, staj ve bitirme projesi yaptırılmaktadır.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Moleküler biyoloji ve genetik programını bitirenlere "Biyolog" ünvanı verilmektedir. Moleküler biyologlar hastanelerde, sağlık koruma enstitülerinde, ıslah merkezlerinde, ilaç endüstrisinde görev alırlar ve laboratuvarlarda özellikle hücrelerin incelenmesi, genetik yapısının özümlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaparlar.

  Çalışma Alanları: Moleküler biyologlar üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler, TÜBİTAK gibi resmi kurumlarda ve ilaç endüstrisinde araştırmacı, çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında yönetici olarak görev alabilirler. Bu bölümün esas amacı, uluslararası düzeyde bilim adamı yetiştirmek olup öğrencilerini bu amacı gerçekleştirecek bireyler olarak yetiştirmeye çalışmaktadır.

  En Çok Okunanlar

  06 | Sıfat Sıfat
  13 | Panel Panel
  17 | Zamir Zamir